BlizzCon 2007 - Deel 1 | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Het is ondertu en al voor de tweede keer datontwikkelaar Blizzard een BlizzCon organiseerde. Net zoals tijdens devoorgaande editie hebben we ook dit jaar weer heel wat moois te zien gekregen.Om het allemaal wat overzichtelijk te houden vat Gamer de belangrijkstegebeurteni en, aankondigingen en uitspraken voor jullie samen in het eerste deel van de Blizzcon2007-feature.Warcraft: The MovieWie bekendis met de Warcraft-reeks weet dat de verhaallijn er eentje is om respect voorte hebben. Het is dan ook geen wonder dat er ondertu en, naast videogames, ookboeken, strips en verzamelkaarten op de markt zijn verschenen die elk op hunbeurt weer een bepaald stukje uit de extensieve Warcraft-lore belichten. Vanonze stoel vallen deden we dus ook niet toen Blizzard met het nieuws op deproppen kwam dat Warcraft in de toekomst ook in filmvorm zal verschijnen. Nadat heteen hele tijd stil is geweest rond Warcraft: The Movie (werktitel) dook hetproject dit weekend opeens terug op tijdens een presentatie op de BlizzCon2007. Paul Sams, de chief operating officer bij Blizzard, ging van start doorte zeggen dat men al jaren aan het proberen was om de nodige contacten teleggen met Hollywood, maar dat het telkens opnieuw bleek dat de filmindustrienog niet klaar was voor een project als Warcraft: The Movie. Toen een tijdjegeleden Legendary Pictures echter ten tonele kwam (Batman Begins, 300) lekenalle problemen van de baan, waardoor beide partijen nu volop aan hetonderhandelen zijn.

Op ditmoment ziet het ernaar uit dat we de Warcraft-film in 2009 mogen verwachten.Het originele plan was om de prent te laten gaan over het conflict tu en deOrcs en de Humans, het bekende geschil dat we ook al te zien kregen in hetallereerste Warcraft-spel. Blizzard is echter tot de conclusie gekomen datWarcraft zijn populariteit vooral te danken heeft aan het huidige World ofWarcraft, waardoor de plannen aangepast zijn. Het verhaal van Warcraft: TheMovie zal één jaar voor de gebeurteni en van World of Warcraft plaatsvinden endraait rond het conflict tu en the Horde en the Alliance, een bredere contextdan voorheen dus. 

Mogen we iets gelijkaardige van Warcraft: The Movie verwachten?

Omdat hetmoeilijk is om constant te wi elen tu en de twee verschillende facties zal defilm voornamelijk het standpunt van the Alliance belichten. Het eigenlijkescript wilde Blizzard uiteraard nog niet kwijt, al liet de ontwikkelaarstilletjes glippen dat belangrijke personages als Bolvar Fordragon, Thrall enCairne Bloodhoof hun opwachting zullen maken. Arthas, die op dit moment zwaarin de spotlights staat door de onlangsaangekondigde World of Warcraft-expansie Wrath of the Lich King zalhoogstwaarschijnlijk niet in de film opduiken. 

Het enige beeld uit de film dat we te pakken kregen op de BlizzCon

Voor deduidelijkheid: we zullen niet te maken hebben met een simpele Lord of theRings-kopie. Warcraft: The Movie zal geen verhaal zijn over rondreizendehelden. Vooral de geschillen tu en de twee facties zullen belicht worden,waarna rond het einde van de twee tot tweeëneenhalf uur durende film een grootgevecht zal plaatsvinden. Intere ant detail is dat Warcraft: The Movie nietvolledig met computeranimatie gemaakt zal worden, Blizzard beschrijft de prentals een live action film waarmeedigitale effecten op sublieme wijze gemixt zullen worden. Welke regi eur enwelke acteurs ervoor gaan zorgen dat Warcraft: The Movie een topprent zalworden kon men op de BlizzCon nog niet verklappen, maar met een budget van 100miljoen doller zal ook dat wel in orde komen.Starcraft II                              door Frans Coehoorn

Dat Blizzard een zeergewaardeerde ontwikkelaar is, weten we allemaal. Maar toen de langverwachtetitel Starcraft II tijdens hun eigen evenement in Seoul (Korea) bekend werdgemaakt, ging het dak er af. Niet alleen duizenden Koreanen gingen volledigdoor het lint, maar ook menig ander westerling werd helemaal gek in de kop. Alser een ontwikkelaar is die de status van God heeft bereikt (in ieder geval welin Zuid-Korea), dan is het Blizzard wel. Ook op de BlizzCon kwam Starcraft IIaan bod, waardoor we in deze feature nog eens terugkomen op het spel.Met de status van Blizzard kun jejezelf echter niet alles permitteren. Een wijze oom zei al eens in het verleden“With great power comes great responsiblity”. En laat dat nou net de reden zijndat de Amerikaanse spellenbakker eigenlijk al jaren bezig is met Starcraft II,maar pas in mei dit jaar het aan de wereld wilde tonen. De aanhang vanStarcraft is immens: daar is Blizzard's RTS dé E-sport numero één. Spelersworden werkelijk waar onthaald alsof ze de Me ias himself zijn. En met zo'nreputatie kun je dus maar beter voorzichtig de tijd nemen. Iets wat Blizzardwel vaker doet. Wie herinnert zich immers niet de lange ontwikkelingscyclus vanWarcraft III?  Toch lijkt Starcraft II albehoorlijk af te zijn, als je naar de screenshots kijkt. Alles lijkt tekloppen. Alsof je zo aan het spel kan beginnen. Een spel wat je overigens zoweer kan oppikken, want de hele interface, de look en waarschijnlijk ook defeel doet zo erg denken aan het origineel. Waarbij wel gezegd moet worden datde grafische kant van het spel nu meer lijkt op het derde deel uit deWarcraft-reeks. Kleurrijk dus, maar wel bijna op het cartooneske af. Hetgrauwige van het origineel lijkt verdwenen te zijn. Echter, als je eenmaal dedemonstratiefilmpjes (of die vette in-game trailers) hebt gezien, weet je welbeter: Starcraft II ziet er gewoon goed uit. Geen twijfel mogelijk.Maar jij weet net zo goed als ikdat graphics ondergeschikt zijn in een spel als dit. Want waarom worden spellenals Command & Conquer 3 dan niet zoveel gespeeld? Het antwoord mijn bestelezers is simpel: gameplay. Gameplay met een dikke G. Want daar was Starcraftde heerser in, en in deel twee lijken ze dat alleen nog maar meer te gaanonderstrepen. Opnieuw kun je spelen met de drie ra en, te weten de Terrans, deProto en de Zerg. Het verhaal wordt onmiddellijk opgepikt vanaf het momentdat de aanvulling Brood War van het origineel stopte. Oude helden en bekendenvan vroeger komen terug en eenheden als de Zealot, de Zergling of de Siege Tankmogen we nogmaals verwelkomen. Alsof er in al die jaren niets veranderd is! Een opvolger zou alleen eenopvolger niet zijn, als er ook nieuwe eenheden aan het oorlogsa ortimentworden toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan een reeks nieuwe tanks voor deTerrans, moederschepen voor de Proto en meer van dat geweldige oorlogsgerei.Tevens hebben oude eenheden nu meer mogelijkheden gekregen, om zo voor nog meerstrategie in het spel te zorgen. Verder zal de strijd nu op gebieden uit heteerste deel plaats vinden, maar wordt er ook geknokt op nieuwe locaties. Welkedit zijn, is helaas nog niet bekend. Wel liet men weten dat er een uitgebreidephysics-engine zal komen, wat de heerlijke Starcraft gevechten alleen nog maarmooier zal maken. En dat met meer eenheden op je scherm, want het aantaleenheden wat in je leger mag zitten, zal flink uitgebreid worden. Aangezien Blizzard nauwsamenwerkt met diehard Starcraft- en Warcraft III-spelers, zit het er dik indat het met de multiplayer opnieuw een nieuwe standaard zal zetten. Weliswaargericht op de Koreaanse markt, maar wat ons betreft is het plezier die je zulthebben tijdens spectaculaire potjes Starcraft universeel. Je daar zorgen overgaan maken heeft derhalve geen zin. Sterker nog, je hoeft überhaupt geen zorgen te maken over deontwikkeling van deze game. Dat komt wel goed. Het is immers Blizzard, een Godonder de ontwikkelaars.  Houd alleen wel één ding in hetachterhoofd: het wiel zal niet opnieuw uitgevonden worden. Revolutionair zalhet ook niet zijn. Maar een verdomd lekkere game, dat is een ding wat zeker is.Een release dit jaar zit er hoogstwaarschijnlijk alleen niet in, Blizzard gaatnamelijk niet over één nacht ijs. Met die reden zal Starcraft II ergens begin2008 op de markt verschijnen, als het al niet later wordt. Maar laten we niethopen op dat laatste, we willen het spel eigenlijk zo snel mogelijk spelen!Wachten? Dat gaat moeilijk worden…

Binnenkort het vervolg van deze feature, met daarin:World of Warcraft: Wrath of the Lich KingWat mogen we in de tu entijd nog van Blizzard verwachten?Wat kregen we niet te zien op de BlizzCon?
Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou