Ben ik Halowned? | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Halo 3 krijgt 4 player co-op! OMGWTF!Als gevolg was het internet was bijna te klein voor de explosie aanopgewonden reacties die werden gepost op de verschillendediscu iefora. Ditzelfde fenomeen is eigenlijk elke keer te zien alser zelfs maar het kleinste stukje info over de game wordtvrijgegeven. Met plezier en herkenning lees ik de reacties, maar éénding blijft achterwege. Enthousiasme voor de game. Ik kan maar niethyped-up worden van Halo 3.

En dat terwijl Halo 3eigenlijk alles heeft wat het hartje van een FPS liefhebber begeert.Een epische singleplayer campagne die voortbouwt op het verhaalwaaraan in Halo en Halo 2 al begonnen is en natuurlijk bij voorbaat al eenvan de meest complete multiplayer modes ooit gezien in eenconsolegame.

En toch werpt het niet veel emoties bij me op.Halo 2 is de enige game die ik in het verleden heb gespeeld en dezeheb ik niet eens afgemaakt. Ik geloof dat ik ooit ben afgehaakt ophet moment dat het verhaal een verra ende wending gaf. Online wasook niet mijn pakkie an. Ik ben meer van de semi-realistischeshooters waarin je zo weinig mogelijk op een tegenstander moetschieten om deze dood te krijgen. Halo heb ik helemaal niet gespeeldomdat in die tijd de Xbox nog niet op mijn radar voorkwam.

Mi chienzit ik gewoon niet diep genoeg in het verhaal. Als virtuele omstanderzie ik vooral een manier van vertellen waarbij geforceerd wordtgeprobeerd het verhaal zo episch mogelijk te maken. Het feit dat erook nog eens boeken worden geschreven met verhalen die zich afspelenin het Halo-universum wekt bij ook nog eens het gevoel op dat ik nietonderdeel wil uitmaken van deze kunstmatig opgewekte wereld. En datterwijl ik best graag wil wegduiken in een andere wereld die bedachtis door anderen.

En toch voelt het gek. Iedereen met een Xbox360 zit straks met volle teugen te genieten van de dikste blockbustervan dit jaar en ik moet aan de kant staan toekijken hoe ze lolhebben. Mi chien moet ik Halo nog maar een keertje proberen op dekop te tikken. En daarna ook nog maar eens proberen wat verder tekomen in Halo 2. Mi chien ben ik niet genoeg blootgesteld aan defranchise.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou