Alone in the Dark (Xbox 360) | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Het survival horror segment was niet bijster goedvertegenwoordigd tijdens de Leipzig Games Convention van 2007. Alone in theDark werd echter wel gedemonstreerd en wist, ondanks dat we de game niet zelfkregen te spelen, een zeer goede indruk achter te laten.

Veel horror en angstige momenten werden niet aan ons gedemonstreerd, maar weleen paar van de meest belangrijke aspecten van de game, zoals het combineren engebruiken van items en de interactie met de omgeving. Als eerste kregen we tezien hoe items kunnen gaan worden gebruikt. In plaats van een menu te openen,kijk je als speler in je eigen jas om te zien welke items je in je bezit hebt.Vanuit dit real-time menu zijn items te selecteren te combineren.

Verschillende objecten werden voor ons gecombineerd. Zo werdlaten zien dat het gebruik van een medische spray en een aansteker zorgde vooreen mooie steekvlam waarmee vijanden en objecten kunnen worden verbrand. Hetgebruik van een medische spray als wapen zal de speler echter wel voor eendilemma doen staan. Is het beter om de spray te gebruiken om jezelf in detoekomst te helen, of is de dreiging van een vijand genoeg om voorzichtigheidte laten varen en hem op te fikken?

Een flesje met brandstof werd voor onze ogen samengevoegd met plakband. Ietsdat resulteerde in een handzame bom die bleef plakken aan objecten waar het tegenaanwerd gegooid. Door het flesje lek te steken voordat het werd weggegooid kon ooknog eens, met behulp van het spoor van brandstof, de bom op afstand totontploffing kon worden gebracht.

De ultieme combinatie van factoren die werd getoond was een situatie waarin ookvijanden voorkwamen. Deze vijanden waren een soort van grote insecten die opbloed afkwamen. Door een flesje brandstof aan één van deze bloedzuigers teplakken, was het mogelijk een lopende bom te creëren. Een lek gestokenbloedzakje werd weggegooid en de kleine vampiers renden allemaal weg om hetkostbare bloed op te zuigen. Waar we op zaten te wachten gebeurde. Het spoorvan brandstof werd in de fik gezet en langzaam maar zeker kropen de vlammennaar de mobiele bom. In één klap explodeerde de fles met brandstof en doodde hetalle bloedzuigers.

Het gedrag van de vlammen werd verder gedemonstreerd om te laten zien hoerealistisch vuur zal gaan worden gegenereerd in de game. Vooral stoelen entafels moesten eraan geloven toen deze één voor een in de brand werden gestoken.Als alleen al een punt van een tafel vlam vatte breidde de vlam zich langzaamuit over de gehele tafel. Als de tafel lang genoeg brandde, verkoolde deze enstortte het zelfs in elkaar. Meerdere tafels op elkaar gestapeld staken elkaaraan, waarna verschillende tafels in elkaar stortten. Om te voorkomen dat alletafels werden verbrand, werd een brandblu er gepakt om het vuur uit te maken.Ook dit zag er overtuigend uit en het was zelfs te zien dat delen van eentafelpoot na bleven smeulen nadat deze was geblust. Nadat de brand was geblust, had de brandblu er zijn nut nogniet verloren. Zo werd laten zien dat een zwaar object als een blu er ook goeddienst kan doen als stormram om zware deuren in te slaan. Volgens deontwikkelaar zullen er geen deuren in Alone in the Dark aanwezig zijn die nietgeopend kunnen worden. De blu er werd ook gebruikt als wapen dat kon wordenrond gezwaaid. Ditzelfde werd overigens ook gedaan met een stoel die al danniet in de fik stond en een ijzeren pijp. Door de rechter analoge stick tegebruiken kan met het object worden geslagen. Duidelijk was echter ook dat doorde stick voorzichtig te bewegen, ook het object met uiterste precisie konworden gemanipuleerd. Zo werd de ijzeren pijp gebruikt om heel voorzichtig eenelektriciteitskabel uit het water te halen zodat deze geen gevaar meer vormde.

Meer van de physics werden gedemonstreerd door een andere stroomkabel van eenlamp los te schieten van het plafond. Hierdoor was het mogelijk om de lamp opte pakken en er mee rond te lopen. Maar aangezien de lamp aan een kabel zat,was het niet mogelijk om verder te lopen dan de kabel lang was.

Om ons nog een glimp te geven van de uiteindelijke game werd aan ons een kleindeel gameplay getoond. Een korte wandeltocht liet ons een park in New York zienmet een oud gebouw in het midden. Het gebouw kregen we van binnen niet te zien,maar het werd wel duidelijk Alone in the Dark met een aantal uitgestrekteomgevingen behoorlijk groot gaat zijn.

Bij elkaar ziet het eruit dat het de goede kant opgaat met Alone in the Dark.Het gebruik van de physics ziet er vooral veelbelovend uit en we hopen dezegoed worden toegepast in de uiteindelijke game. De game staat gepland voor heteinde van dit financiële jaar, dus we kunnen erop rekenen dat de game uiterlijk beginvolgend jaar uitkomt.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou