19 miljoen euro voor game- en simulatie-onderzoek | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Het onderzoeksprogramma Game research for Training and Entertainment (GATE) is deze maand officieel van start gegaan. Alle acht betrokken partners hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Met het GATE-programma moet Nederland op de kaart gezet worden als een internationale topspeler op het gebied van gameresearch voor training imulatie en entertainment. Naast onderzoek richt dit programma zich op kennisoverdracht naar MKB-bedrijven en het uitvoeren van pilots die de potentie van serious gaming zullen tonen.

Het GATE-programma gaat virtuele werelden creëren met een zodanige mate van realisme, belevingswaarde, interactiviteit en intelligent gedrag van virtuele mensen dat nieuwe generaties trainingsvormen en entertainment mogelijk worden. De artistieke kant en de fun factor worden hier nadrukkelijk in meegenomen.

Het GATE-programma wordt uitgevoerd door een samenwerking van acht partners: Universiteit Utrecht, TNO, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Nederland Breedbandland, Waag Society en Thales, op uitnodiging van het Ministerie van OC&W en gesteund door ICT Regie. Behalve deze acht partners zullen MKB-bedrijven participeren. Het kabinet stelt 10 miljoen euro beschikbaar, bovenop de 9 miljoen eigen inbreng van de deelnemende instellingen.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou