Game info

Traitor's Gate 2: Cypher

Er is een computer virus ontwikkeld wat serieuze schade zal aanbrengen in samenleving als het verspreid word. Het virus zal alle computer communicaties plat leggen; de beursen zullen stil staan en het leger zou makkelijk gehackt kunnen worden. De tijd dringt echter, dus er is geen tijd voor een langdurig onderzoek. Er word één man ingeschakeld onder de codenaam; Raven. Jij bent deze speciale man en dus is het aan jouw de taak om het virus te vinden, te kopiëren en de plaats waar het gemaakt is te vernietigen. Omdat je alleen bent zal je in de meeste gevallen de strijd moeten ontwijken door alles tactisch aan te pakken.