Game info

Toetstrainer Taal

Met Toetstrainer Taal neem je plaats in een virtueel klaslokaal. De leraar geeft door middel van verschillende spelletjes les. De oefeningen zijn ontwikkeld voor kinderen zodat ze op een speelse manier hun taalvaardigheid kunnen verbeteren. De vragen die voorgelegd worden bestaan uit verschillende problemen op het gebied van taal en spelling. Deze toetstrainer is een voorbereiding op de Cito-toets. Kinderen kunnen in dit spel oefenvragen maken om uiteindelijk de verschillende examens in de game succesvol af te ronden. Naast Toetstrainer Taal is er ook een Toetstrainer Rekenen.

Screenshots