Game info

Ikariam

Welkom in de wereld van Ikariam, waarin de speler de opdracht krijgt een beschaving op te bouwen. Je begint daarbij met een kleine nederzetting en een aantal inwoners. Vanaf dit moment is het mogelijk een aantal gebouwen uit de grond te stampen en met die gebouwen goederen te produceren. Ook is het belangrijk om via de academie aan onderzoek te doen, zodat de speler toegang krijgt tot nieuwe gebouwen. De gebouwen in Ikariam worden real-time gebouwd, wat betekent dat je soms een paar minuten moet wachten voordat het klaar is. In de tussentijd kan er gehandeld worden met andere spelers, kun je een leger opbouwen of er voor zorgen dat het aantal grondstoffen dat in de stad aanwezig is op peil wordt gehouden.