Game info

Greg Hastings' Tournament Paintball Max'd

Paintball op de PlayStation 2. Het is mogelijk om je eigen strijdvelden te ontwerpen, met drie verschillende veldgroottes en zevenendertig verschillende objecten en tien verschillende kleuren.