Game info

Cubivore: Survival of the Fittest voor GameCube

Cubivore is een puzzelgame waarin je als dier moet zien te overleven.