Game info

Conspiracy: Weapons of Mass Destruction

Conspiracy: Weapons of Mass Destruction is een [i]First Person Shooter[/i] voor de PC, PlayStation 2 en Xbox. In het spel neem je de rol aan van Cole Justice, een ex geheimagent voor de overhead, die door [i]The Agency[/i] wordt gevraagd om nog een allerlaatste opdracht de vervullen. Volgens de geheime dienst is een groepering genaamd ‘Hydra’ massavernietigingswapens aan het maken om deze vervolgens te verkopen aan terroristische organisaties. Conspiracy: Weapons of Mass Destruction wordt ontwikkeld door Kuju, maakt gebruik van de Fire Warrior-[i]engine[/i] en zal maart volgend jaar verschijnen voor PC en PlayStation 2, de Xbox-versie volgt in mei.