Game info

Black & White 2: Battle of the Gods

Black & White 2: Battle of the Gods speelt zich af nadat het een groot deel van het Azteken leger is verslagen. De overlevenden hebben als eerbetoon speciale totempalen bij de graven van de overledenen gebouwd. Door de overblijfselen van honderden op te graven en bij de totempalen de offeren betoonden men hun laatste eer. Vervolgens gebeurde er een lange tijd niets, de Azteken bleven echter steeds meer lijken bij de totempalen te offeren. Uiteindelijk gebeurt er dan iets, de hemel splijt open en de Goden lijken te reageren. De God die verschijnt is echter een God die men nog nooit had gezien, de God van de Doden. Je zult in deze uitbreiding dan ook kunnen spelen met een leger van levende doden en dood en verderf zaaien over de rest van de wereld. Black & White 2: Battle of the Gods bevat één nieuw beest, twee nieuwe landen, vier nieuwe wonderen en zes nieuwe uitdagingen.

Screenshots