Game info

Reflection

Er zijn al meer games die de twee schermen van de DS gebruiken in het concept van een platformgame (denk bijvoorbeeld aan Chronos Twins), maar Reflection doet het net even wat anders. Doordat de jongedame Kirra een magische spiegel breekt, splitst de wereld zich in twee dimensies. Aan haar de taak om de spiegel te repareren, waarvoor ze eerst in platformlevels alle brokstukken moet verzamelen. De meer dan 25 levels zijn onderverdeeld in twee typen: Shadow en Reflection. In de Shadow-levels ligt de nadruk op het omzeilen van obstakels, wat vaak enig denkwerk vereist. Reflection-levels leggen de focus op behendigheid. Te allen tijde draait het erom twee versies van Kirra, die in spiegelbeeld van elkaar bewegen, door de levels te loodsen.