Wie dit http://kinderombudsman.web-log.nl/kinderombudsman/2010/05/goed-voorbeeld.html verhaal leest van de kinderombudsman Jos Aalders, tevens voorzitter van één van de kleine politieke partijen die mee wilde doen aan de komende verkiezingen, zou de indruk kunnen krijgen dat deze meneer gewelddadige films en games wil verbieden.

Niets blijkt echter minder waar.

Uit het telefoongesprek blijkt dat meneer Aalders oprecht vindt dat volwassenen vooral zelf moeten weten wat ze doen. Hij wilt onder andere dat gewelddadige films niet voor 10 uur 's avonds op TV uitgezonden worden en dat winkels beter op letten qua leeftijfdsgrenzen. Het gaat hem er echter vooral om dat ouders beter op gaan letten wat hun kinderen doen achter de computer en op de tv. En hij is reël genoeg om in te zien dat niet alles tegen te houden is, bv. omdat films ook op internet te zien zijn.

Dit feit gebruiken hij, en zijn partij, gelukkig niet om het internet te censureren.

Meneer Aalders vindt dat ouders vaak niet (willen) weten hoe ze hun kinderen op moeten voeden. Daarom pleit hij voor een opvoedcursus waar nieuwe ouders leren hun baby te verzorgen en op te voeden. Media zou dan één van de onderwerpen zijn die aan bod moet komen. Ik heb het hele cursus-voorstel nog niet gelezen, maar het schijnt op internet te staan.

Ik werd zowel als D66'er en als actie-freak niet heel onvrolijk van het gesprek -- als partij pleitten wij ook voor media-educatie, en ook wij vinden dat media vrij moeten zijn van censuur. Op dit punt sluit de partij van meneer Aalders dan ook het beste aan bij D66 en Groen Links.

De partij voor de rechten van het kind doet helaas niet mee aan de komende verkiezingen omdat zij niet aan alle eisen hiervoor heeft weten te voldaan.