De motie werd indertijd gesteund door de VVD, de PVV, het CDA, de CU, de SP, en de PvdA, en Verdonk. De twee sociaal-liberale partijen, D66 en Groen Links, stemden indertijd al tegen, dus heb ik die partij(en) niet gevraagd naar hun mening.
Inmiddels hebben biede partijen aangegeven de industrie alleen maar te willen ondersteunen.
 

 Alhoewel al deze partijen voor de motie hebben gestemd, bleek uit de antwoorden die ik van hen ontving dat de VVD, de SP, de PvdA, en TON allemaal tegen verbieden zijn. De PvdA zou wel graag zien dat de leeftijdsgrenzen door de overheid worden opgesteld, en dat er streng op de naleving gelet wordt. De SP vindt een goede naleving ook belangrijk, maar vraagt zich verder af of hier eigenlijk wel een groot probleem ligt. De PVV, de VVD en Ton vinden (zoals verwacht mag worden van liberale partijen) dat het huidige systeem van zelfregulering gehandhaafd moet worden.

 Het ziet er dus naar uit dat we ons geen zorgen hoeven te maken, daar de bovengenoemde partijen een comfortabele meerderheid hebben en het erin zit dat zij deze voorlopig zullen houden. Gamers kunnen bij de verkiezingen veilig stemmen op D66, Groen Links, VVD, SP PvdA, PVV, of TON. Van het CDA heb ik ook begrepen dat zij geen wetswijzigingen zullen voorstellen, maar ik zou deze partij hier eerlijk gezegd niet in vertrouwen. Stemmen op de CU, het CDA of de SGP raad ik dan ook af.