De community hier op Gamer.nl is min of meer dood. Er zijn een aantal actieve members die alles lezen, en hun best doen, en nog belangrijker, hun tijd erin steken, om artikelen te schrijven. Deze members mogen wel eens wat meer beloond worden voor hun harde werk. Daarom is dit account opgericht. Ik ga op willekeurige berichten reacties plaatsen waarin ik vermeld dat mensen ook eens bij het community gedeelde zouden moeten kijken. Zo hoop ik nieuwe members te werven die hier vaker zullen komen en op artikelen zullen reageren!

Waarom plaats ik dit artikel? Niet alleen om jullie te laten weten wat ik ga doen. In de reacties die ik ga plaatsen moet natuurlijk tekst staan, een pakkende tekst, waardoor mensen geïnteresseerd raken. Daarvoor heb ik jullie hulp nodig. Als jullie een pakkende, interesserende, maar vooral korte tekst weten, wees dan zo aardig om te reageren.