Destijds schreef ik dat uit e-mail- en telefooncontact was gebleken dat de PvdA, de VVD, de PVV, D66, Groen Links, en de SP allemaal tegen een verbod op gewelddadige games waren. Tevens vermelde ik (indien bij mij bekend) de redenen voor de SP, de PvdA, de VVD en de PVV om vóór de motie Van der Staaij uit 2007 te stemmen die opriep om de mogelijkheden te onderzoeken om tot zo'n verbod te komen, ondanks dat deze partijen principieël tegen zijn.

De brief die minister Hirsch Ballin (Justitie) maandag aan de Kamer schreef is het directe gevolg van deze motie. Wanneer men de brief en de bijbehorende bijlage (die is erg belangrijk!) leest, vallen een aantal dingen op. Om te beginnen het feit dat de verbodscriteria die de minister geeft, zo streng zijn dat er maar heel weinig games onder zullen vallen. Dat zijn dus niét Tekken, naruto of halo.

Dit is echter helemaal niet belangrijk! Waar het omgaat is of de plannen van de minister op een Kamermeerderheid kunnen rekenen. De minister ging ervan uit dat de Kamer door het aannemen van de motie aangaf dat zij een verbod wel zagen zitten. Dit is echter niet het geval, want zoals in het eerdere stukje al was aangeschreven, steunen de meeste partijen zo'n verbod helemaal niet! De aankondiging van de minister moet dan ook als zijn persoonlijke mening worden opgevat, niet als die van de Kamer.

Om dit te bevestigen belde ik met Michiel van Nispen, de beleidsmedewerker Justitie van de SP met wie ik in de tijd ook contact had gehad. De SP blijft gewoon tegen verbieden, of zoals Van Nispen het verwoordde: "qua wenselijkheid van een verbod hebben wij een meningsverschil met de minister." 
Over de brief in het algemeen had hij het volgende te melden: "Ik zou niet te veel waarde hechtten aan deze brief. De minister heeft het recht zijn mening in een Kamerbrief weer te geven, maar de Kamer besluit uiteindelijk het beleid. Een overgrote meerderheid van de Kamer, zeker na de recentelijke verkiezingsuitslag, is principieël tegen een verbod, en dus gaat dit er niet komen. Zelfs als de PvdA van mening zou veranderen, wat mij zeer onwaarschijnlijk lijkt, is een meerderheid van 90 zetels tegen. Over zo'n verbod maak ik me dan ook geen enkele zorgen. Waarschijnlijk wordt de brief van de minister in september, dat is dus na het reces, in de Kamer besproken. Neem gerust contact met me op tegen die tijd, want je houd het duidelijk goed in de gaten en goede ideën/tegenargumenten zijn altijd welkom. Maar zo'n verbod gaat er dus echt niet komen. Wij zijn én blijven hier gewoon tegen. En het is overigens onmogelijk voor de EU om lidstaten te verplichten bepaalde games of films te verbieden."

Samenvattend: een verbod is met de brief van de minister geen centimeter dichterbij gekomen. Eerder verder weg, omdat 

a) de minister schrijft dat films zowieso gevrijwaard moeten zijn van discussie en daarnaast vermeld dat een game-verbod ongewenst is vanwege handhavingsproblemen, mits de sector de PEGI-grenzen beter gaat naleven. Hiermee geeft de minister dus aan dat er grote praktische bezwaren zitten aan een mogelijk verbod en dat het eigenlijk niet werkt. Verder geeft de minister aan dat op principiële gronden een verbod alleen zou moeten gelden voor extreem gewelddadige games etc. (lange definitie) en nogmaals, daar valt maar heel weinig onder. Feitelijk schrijft de minister dus dat bv. Halo niet verboden mag worden omdat dat onder de vrijheid van meningsuiting valt. Als dat de menings is van een CDA-minister ben ik persoonlijk vooral erg blij! 

b) de Kamer zich in september bij behandeling van de brief zich tegenstander zal verklaren van een eventueel verbod en daarmee de deur dicht zal gooien tot aan de volgende verkiezingen.

Niets om je zorgen over te maken dus mensen: het is een project van een demissionare minister die een zeer ruime Kamermeerderheid tegenover zich vindt. Game on!