De afgelopen twee jaar is de vaste kruiswoordpuzzel in menig krant en tijdschrift verdrongen door de Sudoku. Bij deze uit Japan afkomstige cijferpuzzel is het de bedoeling om in een vlak van negen bij negen hokjes, in elke kolom, in elke rij en in elk van de negen blokjes van drie bij drie, de getallen één tot en met negen in te vullen. In totaal zijn er maar liefst 5,472,730,538 verschillende Sudoku-oplossingen, en een veelvoud daarvan aan puzzels. Een onuitputtelijke bron van puzzelplezier dus, zo dacht ook Nintendo en bundelde maar liefst ruim 400 puzzels op één Nintendo-DS cartridge. De puzzels in Sudoku Master zijn opgedeeld in drie categoriën: makkelijk, normaal en moeilijk. Daarnaast zijn er ook nog tien ‘Tutorial Puzzles’, waarbij een verkeerd ingevuld cijfer rood wordt gemarkeerd. De makkelijke puzzels hebben in het begin al een stuk meer getallen ingevuld en kunnen volledig worden opgelost door te kijken of er in de rij of kolom een bepaald cijfer niet al voorkomt. Bij de normale en moeilijke puzzels, komt wat geavanceerder denkwerk om de hoek kijken.

Verschillende achtergrondkleurtjes proberen te voorkomen dat je al te snel in slaap valt.

Tijdens het maken van een puzzel wordt de tijd bijgehouden. Hoe sneller je een puzzel maakt, hoe meer sterren je ervoor krijgt. Voor makkelijke puzzels zijn maximaal vier sterren te halen, voor de moeilijke puzzels zes. Naarmate je meer sterren hebt, worden nieuwe puzzels vrijgespeeld en komen ‘niveautests’ beschikbaar waarbij je binnen een tijdslimiet een Sudoku op moet lossen. Je krijgt al nieuwe puzzels, lang voordat je daar behoefte aan hebt, dus heel spannend is dat unlocken eigenlijk niet. Sudoku Master biedt twee verschilende invoerwijzen voor de Sudoku’s: via negen knopjes met cijfers die worden afgebeeld op het touchscreen, en middels handschrift herkenning. Beide methodes werken helaas niet optimaal. Met de knopjes druk je namelijk redelijk snel op een verkeerd cijfer en wanneer je dat over het hoofd ziet, loopt je hele Sudoku in het honderd. De handschriftherkenning heeft te veel moeite met het herkennen van de juiste cijfers. Soms moet je een cijfer wel tot vijf keer toe opnieuw opschrijven; de handschrifttips in het handboekje helpen daar weinig bij. Brain Training toonde aan dat dit een stuk beter kan.

Puzzels zat!

Wat ook omslachtig is, is het bijschrijven van kleine cijfertjes in de hoekjes als geheugensteuntje. Hiervoor dien je namelijk eerst een vakje te selecteren, dan rechtsboven in het scherm een hoekje uit te kiezen om vervolgens het cijfer aan te klikken dan wel op te schrijven. Wanneer je een groot getal in het hokje zet, verdwijnen daarbij de kleine getalletjes niet automatisch. Door de overlap lijkt een drie sterk op een acht, waardoor je eerst handmatig de getalletjes weer zult moeten wissen. Dit had gebruikersvriendelijker gekund. Ook hier geldt opnieuw: Brain Training deed het stukken beter. Een handigheidje in Sudoku Master die niet in Brain Training zat, is het markeren van de lijn en de kolom van het vakje dat je hebt geselecteerd. Door twee keer op een bepaald getal te tikken, worden alle getallen van dat soort opgelicht in de Sudoku. Beide hulpmiddelen maken het invullen van de Sudoku iets makkelijker, al was een combinatie van beide helemaal handig geweest: twee keer tikken op een getal en je ziet direct de hokjes die met dat getal nog geen overlap hebben. Het zou het misschien iets te makkelijk maken, maar het ‘domme invulwerk’ is toch niet het meest enerverende van een Sudoku maken.

Speel Sudoku Master niet met geluid: de muziek is zwaar irritant en doet denken aan een educatieve erotische video.

Buiten gewone Sudoku’s heeft Sudoku Master eigenlijk niets te bieden. Geen Killer Sudoku, Puzzel Sudoku, 16x16 Sudoku, overlappende Sudoku, SudoPaard, SudoSchaap of SudoGeit, terwijl er inmiddels al ontelbare varianten zijn bedacht die voor de broodnodige variatie kunnen zorgen. Want dat is, buiten de vervelende interface, wel het grootste gemis aan Sudoku Master: variatie. Want ik zie mijzelf, en eigenlijk bijna niemand op deze aardkloot, alle 400 nagenoeg identieke puzzels oplossen. Al biedt het spel voor de prijs van pakweg drie puzzelboekjes, een aardig alternatief voor de papieren variant.