Vandaag de dag worden oorlogen gevoerd vanaf vliegdekschepen of commando posten ver, maar dan ook echt ver van het strijdtoneel. In het verleden ging dat wel anders. Daar sloegen mensen elkaar de hersens in met botte bijlen, schoten ze elkaar overhoop met kanonnen of perforeerden ze elkaar met honderden dan wel niet duizenden pijlen. De Middeleeuwen staan niet bekend om hun zachtzinnige aanpak of vredelievende periodes, maar eerder om hun strijdlustige leiders, oorlogzuchtige regeringen en vele veldslagen.

Medieval II: Total War plaatst je als speler in de schoenen van de leider van één van de oorlogzuchtige landen en laat je ten strijden trekken om er zorg voor te dragen dat jij alleenheerser wordt over het gehele continent van Europa. Als je dit eenmaal bereikt hebt, kan je tevens ook je ogen nog laten vallen op Azië en de Amerikaanse continenten. Kortom, genoeg land om te verdelen, maar te veel volkeren om het leuk te maken. Daar moet je dus wat aan doen!

Als losstaand vervolg op de zeven al eerder verschenen Total War titels, gaande van Shogun: Total War tot Rome: Total War – Alexander, krijg je als speler genoeg mogelijkheden voorgeschoteld om het voor ogen gestelde doel te verwezenlijken. Medieval II: Total War is feitelijk opgesplitst in twee delen. Het eerste deel, de wereldkaart, stelt je in staat om je legers te verplaatsen, nieuwe eenheden aan te schaffen of om diverse geniepige, strategische en diplomatieke handelingen uit te voeren. Op deze wereldkaart zal je menig uur bezig zijn met de tactische plaatsing van je legers om zo te zorgen voor druk bij je tegenstanders, of om juist bijstand te verlenen aan je bondgenoten. Let natuurlijk wel op, want de Middeleeuwen staan bekend om hun verraderlijke generaals en backstabbing prinsessen. Voordat je het weet wordt je zestienjarige neef uitgehuwelijkt aan een Germaanse oude doos en vertrekt je sterkste leger naar de tegenpartij. Het mag dan nog wel familie zijn, maar zijn loyaliteit ligt niet meer bij jou.

Veel van de tactische handelingen binnen Medieval II: Total War hebben effect op een andere, vrij variabele ‘power’ namelijk religie en geloof. Het geloof ten tijde van de Middeleeuwen was bij veel van de Westerse heersers voornamelijk Katholiek en daarom zal alles wat je doet bij de paus ter ore komen. Als je een mede-Katholiek aanvalt zal hij het je niet in dank afnemen, maar val je een Islamitisch leger aan of kun je aantonen dat je tegenstander het Katholieke geloof ondermijnt, dan zal hij je belonen en zal je respect toenemen. Met meer Pauselijk respect kan je als heerser veel meer maken en er nog mee wegkomen ook. Staat de Paus echter op betere voet bij je tegenstanders en zie je het respect van hen geleidelijk oplopen, dan kan je altijd nog proberen de Paus naar een sneller eind te helpen. Een goed getrainde huurmoordenaar doet wonderen en wellicht wordt na wat Pauselijk bloed een van jouw bisschoppen wel tot nieuwe Paus benoemd.

Het tweede gedeelte van Medieval II: Total War speelt zich af op het strijdtoneel zelf. Hier zullen legers het tegen elkaar opnemen en zullen er nodige druppels bloed, zweet en tranen vloeien voordat de strijd beslecht is. Het zelfstandig en grootschalig oorlog voeren binnen Total War is altijd al het sterke punt van de  reeks geweest en daarom is er extra nadruk gelegd op het oorlog voeren binnen Medieval II:Total War. Elke soldaat heeft diverse gezichtsuitdrukkingen en een eigen moraal. Mocht de strijd slecht verlopen, dan heb je grote kans dat diverse individuen uit je leger het op het lopen zetten. Daarnaast is elk geanimeerd personage zo gedetailleerd weergegeven dat het net lijkt of je naar een model uit een shooter staat te kijken. Zoom je echter uit tot ver boven het strijdtoneel, dan kom je tot de conclusie dat je hier te maken hebt met een echte RTS game.

Het voornaamste voordeel aan een game als Medieval II: Total War is dat je als tactisch aangelegd persoon niet hoeft in te leveren aan gameplay, maar dat je als geboren strateeg ook precies krijgt wat je wilt. Wat ik hier mee wil zeggen is dat als je al dat gekloot met legertjes over een landkaart niets vindt, je gewoon aan de slag kan met gegenereerde slagvelden en dat als legers aanvoeren je niet bekoort je de computer de uitslag van de gevechten kan laten uitrekenen. Zo kan iedereen met de game aan de slag zonder dat ze tegen een virtuele muur aanlopen en de game neerleggen.

Medieval II: Total War is een meer dan waardige opvolger van alle voorgaande delen bij elkaar. Vooral op het grafische vlak is er zoveel bijgeschaafd dat je de game haast niet meer herkent. Dit brengt ook met zich mee dat de systeemeisen van de game de pan uit rijzen, maar een game als dit wil je eigenlijk alleen maar op de hoogst mogelijke settings spelen. Met name de diepgang die het spelen op de wereldkaart met zich meebrengt en de uren aan virtuele oorlogvoering binnen het RTS segment zullen menig strateeg en tacticus uren zoet houden. Wat we tot nu toe hebben gezien en gespeeld is netjes afgewerkt en Sega heeft met deze titel dit najaar zeker een topper in handen!

De Middeleeuwen, helemaal zo slecht nog niet!