Al decennia worden mensen gefascineerd door ruimtegevechten. Sinds het begin van het computertijdperk zijn er games geweest die de grote slagen uit films als Star Wars met meer of minder succes trachtten na te bootsen. In deze games was de speler echter vrijwel altijd een piloot, en hoewel deze piloot van groot belang was voor de uitkomst van de strijd had de speler nooit echt controle over het verloop van de strijd. Dit veranderde toen Relic in 1999 haar debuuttitel Homeworld uitbracht. Hierin was de speler de vlootcommandant van een volk dat een reis ondernam van de stervende wereld Kharak naar haar eigenlijke thuiswereld Hiigara in het centrum van het universum. Homeworld was de eerste real-time strategy game waarin gevechten in 3 dimensies plaatsvonden, en mede dankzij de schitterende graphics, een fantastische soundtrack en zeer goede gameplay werd Homeworld een groot succes. Spelers konden nu eindelijk net als Admiral Ackbar hun vloot bevelen in epische gevechten tussen vele schepen die er uiterst spectaculair uitzagen. Homeworld ontving vele onderscheidingen en een klein jaar later bracht Sierra het wederom goed ontvangen Homeworld: Cataclysm uit, dit maal van Barking Dog Studios. Dit was echter niet de ware opvolger van Homeworld, deze werd intussen ontwikkeld door Relic en nadert inmiddels zijn release datum. Homeworld vertelde het verhaal van het Kushan volk op de verre en stervende wereld Kharak, aan de rand van het universum. (In Homeworld konden ook de Taiidan gekozen worden, het verschil was echter vrijwel geheel cosmetisch, en in Cataclysm werd vervolgens definitief vastgesteld dat de Kushan de 'good guys' waren) Op een dag vinden de Kushan in de woestijn van Kharak het wrak van een oud ruimteschip, met daarin een oude steen die uitwijst dat niet Kharak maar Hiigara, een wereld in het centrum van het universum, de thuiswereld van de Kushan is. Met behulp van de oude jump drive die ze vinden in het schip slagen de Kushan erin om zelf een groot moederschip met jumpcapabiliteit te bouwen. Tijdens zijn eerste vlucht wordt het moederschip echter aangevallen en bij terugkomst op Kharak wordt deze wereld volledig verwoest teruggevonden. Wat volgt is een lange reis naar Hiigara, waarin de Kushan het opnemen tegen de tirannieke Taiidan, een volk dat ooit de Kushan van Hiigara verdreef en vastbesloten is om deze wereld te behouden. Met hulp van de mysterieuze Bentusi weten de Kushan echter uiteindelijk toch de Taiidan te verslaan en hun thuiswereld terug te veroveren.

Homeworld Cataclysm speelde zich enkele jaren na Homeworld af. De Kushan hebben zich inmiddels opnieuw gevestigd op Kushan en zijn bezig een bloeiende samenleving op te bouwen. De speler heeft de controle over de Kiith-Somtaaw, een van de Kushan clans die vroeger op Kharak zeer invloedrijk waren maar tijdens de oorlog om Hiigara zware verliezen hebben geleden en daardoor veel invloed zijn kwijtgeraakt. Ze hebben zich net als op Kharak geconcentreerd op de mijnbouw en gebruiken hiervoor twee grote schepen: de Faal-Corum en de Kuun-Lan, het schip dat de speler bestuurt. Op een dag pikt de Kuun-Lan een noodsignaal op en gaat zij op onderzoek uit. Bij onderzoek van de escape pod die dit noodsignaal uitzond worden echter het Somtaaw schip Clee-San en een deel van de Kuun-Lan door een mysterieus virus geïnfecteerd dat zich razendsnel uitbreidt en bekend wordt onder de naam “The Beast”. Hierna volgt een tocht om “The Beast” te stoppen en wordt het mijnschip Kuun-Lan langzamerhand omgebouwd tot een geducht gevechtsschip. Uiteindelijk weten de Kiith-somtaaw “The Beast” ternauwernood te stoppen en worden zij als helden ontvangen op Hiigara. Cataclysm voegde veel nieuwe elementen toe aan het Homeworld universum, zoals mimic schepen die zich voordeden als vijandelijke schepen, leech drones om vijandelijke schepen langzaam en ongezien te vernietigen en link technologie die het mogelijk maakte om twee fighters samen te laten linken tot één corvette. Bovendien was de Kuun-Lan in tegenstelling tot het oorspronkelijke moederschip mobiel en was het zeer goed in staat om zichzelf te verdedigen. Tenslotte werd ook tijd compressie mogelijk, iets dat zeer prettig was aangezien het harvesten van resources anders soms erg lang kon duren.