Dit verlies is grotendeels toe te schrijven aan een eenmalige uitbetaling van 387 miljoen euro aan Zynga's werknemers nadat het bedrijf de beurs op ging. De inkomsten van het bedrijf waren hoger dan vooraf door analisten was voorspeld: 236 miljoen euro tegenover een voorspelling van 229 miljoen.

De inkomsten stegen daarmee ongeveer een procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2011. Dat is een aanzienlijk kleinere stijging dan in voorgaande kwartalen: De inkomstenstijging van het eerste naar het tweede kwartaal bedroeg vijftien procent, van het tweede naar het derde was tien procent. Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2010 stegen de inkomsten met 59 procent.