Op 27 februari hoopt Eidos de platformgame Whiplash, ontwikkeld door Crystal Dynamics, op de markt te brengen. In het spel speel je een aan elkaar geketende wezel en konijn, die uit een faciliteit waar dierproeven gehouden worden, dienen te ontsnappen.

Dierenrechtenorganisaties protesteren fel tegen het spel dat jonge kinderen een vertekend beeld zou geven van de gruwelen die er met proefdieren plaatsvinden. Hoewel het doel van het spel, het bevrijden van proefdieren en het in elkaar meppen van de bewakers van de faciliteit, wellicht erg nobel is, vindt men de representatie van het geheel te luchtig en grappig. Men stelt zelfs dat kinderen hierdoor dermate gehersenspoeld gaan worden, dat ze voor de rest van hun leven de keiharde realiteit uit het oog verliezen:"This is unhelpful to the whole debate. It is a nasty and vicious way of prejudicing young minds for the rest of their lives," said Dr Gibson. "Young people with fresh minds need to be brought into an understanding of the problem with both sides of the argument being put forward in a rational and reasonable way. Clearly such programmes are not bringing a balanced judgment to serious and difficult areas of understanding." Eidos gaat er juist prat op dat het spel bij de jonge gamers juist het tegenovergestelde te weeg zal brengen. Het spel zou kinderen juist bewust maken van dierproeven. De dierenrechtenorganisaties doen dit argument af als belachelijk en vinden het simpel niet door de beugel kunnen dat dierproeven in een humoristische context gebruikt worden. Lees het hele artikel hier.