Lovende kritieken is alles wat je hoort over het vervolg op de legandarische game Unreal, Unreal 2. Toch zijn er ook gamers die de vooruitgang helemaal niet zo positief in zien.

Eén van deze spelers is Riccardo Zanocchio, een hardcore Unreal gamer. Hij mocht een presentatie van Unreal 2 bezoeken, maar hij was niet tevreden, zijn betoog is hier te lezen.These are just my thoughts but the delay in the release of a game is always a bad symptom, the release in June 2001 doesn't make sense in if U2 is to become an eSport because the WCG will not take it into consideration when choosing their games. There is no point in being in a community of a non supported game. How can the Unreal community get bigger without professional events?

Of hij de enige is die in de game geen toekomst ziet weten we niet, dat hij tot een kleine groep behoort wel. We zullen het juni dit jaar allemaal wel zien.

Met dank aan roxxe voor het melden van dit nieuws.