Het bedrijf keerde in 2007 een totaal van 150 miljoen dollar aan verwachte verkoopopbrengsten uit aan de aandeelhouders van Harmonix. Nu er voor 18 miljoen dollar aan winst blijkt te zijn gemaakt, eist Viacom 131 miljoen dollar terug dat volgens het bedrijf "de aandeelhouders niet toebehoort". Volgens Viacom was de 150 miljoen dollar een "voorlopige berekening" van de afrekening op basis van kwaliteit en efficiëntie, welke verkeerd berekend zijn.

Vorig jaar klaagde de aandeelhouders van Harmonix het toenmalige moederbedrijf Viacom aan omdat ze "te weinig kregen betaald". Een standpunt van de aanklager was dat Viacom onder prestatiegerichte bonussen uit probeerde te komen door kostencijfers te manipuleren. Deze rechtszaak is in december voor een financiële bemiddelaar gekomen, maar hierin is nog overeenstemming bereikt.