Het gaat hierbij om absolute verkoopcijfers; het aantal verkopen daalde van 9,3 naar 8,2 miljoen retailexemplaren. Daarbinnen nam de verkoop van PC-games af met 18,5 procent van 2,2 naar 1,8 miljoen verkochte retailproducten. De totale omzet van de fysieke software daalde met 24 miljoen euro ten opzichte van 2010, naar 260,1 miljoen euro.

NVPI nam ook de digitale verkoop van games mee, waarmee de organisatie doelt op de omzet uit first party-, third party-en online netwerken. Deze cijfers betreffen echter een schatting. Volgens NVPI bracht de verkoop van games online 28 miljoen euro op in 2011, dat is 10 miljoen euro meer dan het jaar daarvoor, een stijging van 55,6 procent.

Hardware

Qua hardware werden er vorig jaar vergeleken met 2010 16,3 procent minder exemplaren verkocht, de omzet daalde van 181,2 miljoen euro naar 145,9 miljoen. Dit bedrag is niet meegenomen in de totale opbrengst van de consumentenbestedingen aan games, die geschat wordt op 288 miljoen euro. Opgeteld hebben hardware en software naar schatting ruim 433 miljoen euro opgebracht. Vorig jaar was dat iets meer dan 483 miljoen, wat een daling van ruim 10 procent betekent.   

Verkoop fysiek product en muziekdownloads in 2011