Het zou daarbij gaan om een bewegingsgevoelige camera die in het apparaat geïntegreerd zit. Hoewel de twee vacatures binnen Rare dit niet direct bevestigen, wordt er in de ene gesproken over een nieuwe Kinect-game, en in de andere over nieuwe hardware waarmee de studio werkt.

Deze hardware wordt in samenwerking met "teams op een andere locatie" ontwikkeld, en duidt waarschijnlijk op een nieuwe versie van Kinect die gezamenlijk door Microsoft en Rare wordt ontworpen. Rare werd namelijk in 2010 omgevormd tot een studio die zich hoofdzakelijk op Kinect gaat richten. Toen werd ook Scott Henson als studio manager aangesteld, die eerder aan de hardware van de Xbox 360 heeft gewerkt.