Een meerderheid van de Tweede Kamer wil gewelddadige games kunnen verbieden. Met de huidige wetgeving is dit in Nederland onmogelijk. In een motie van SGP-er Kees van der Staaij wordt minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie gevraagd om de wet aan te scherpen. De motie wordt gesteund door een Kamermeerderheid van SP, PvdA en VVD.

Momenteel is het alleen mogelijk om de verkoop van bepaalde games te verbieden aan jongeren onder de zestien jaar. Jongeren dienen echter beter beschermd te worden tegen gewelddadige games zoals Manhunt 2, vindt van der Staaij. Wat het kabinet met de motie gaat doen is nog niet bekend.