De twee speelvelden, Mo en Blight, zijn een voorbode van de Renegade-campagne die straks als gratis content-pack wordt aangeboden. In Mo en Blight draait het vooral om de witte Juggernaut Mo. Hij is een vriendelijke Juggernaut die op zoek gaat naar zijn enige vriend, de orc Twinaxe, terwijl de oorlogszuchtige Captain Blight hem op de hielen zit.

Mo is een singleplayermap, waarbij een begin wordt gemaakt aan het avontuur van Mo. Blight is coöperatief met maximaal vier pesonen speelbaar en laat hen voor het eerst kennis maken met Captain Blight.