Vorige week meldden we al dat de Belgische overheid erover dacht om een verbod op gewelddadige games in te voeren. Aanleiding hiertoe was de game Bully. De uitgevers van de game, Take Two Interactive, hing zelfs een gevangenisstraf boven het hoofd.

Take Two kan echter opgelucht adem halen. Joris Vandenbroucke, Vlaams Parlementslid voor Spirit, verkondigde: "Dit soort spellen zijn niet het ideale speelgoed, maar een verbod, daar verzetten we ons tegen. Het verbod zal er niet komen en over enkele weken is iedereen de zaak (hopelijk) vergeten. Ten eerste is een verbod perfect te omzeilen via het internet en de verkoop in het buitenland. En wat verboden is, wordt extra aantrekkelijk, zeker voor jongeren. Ten tweede, en daarover gaat de grond van dit debat, onderschrijven wij niet de vanzelfsprekendheid dat deze spelletjes automatisch aanzetten tot meer agressiviteit."

Niet alleen aan het Belgische front zorgde Bully voor flink wat opschudding. Ook in Nederland zorgt het voor een vlaag ongerustheid. Jack Thompson, ons allen wel bekend, zocht afgelopen vrijdag contact met de Nederlandse regering om aan te tonen dat games als Bully verderfelijk zijn voor de jeugd. Dijsselbloem van de PvdA reageerde als volgt op de woorden van Thompson: "Ik heb niet de illussie dat we alle gewelddadige games kunnen verbieden, maar ik vind sommige games veel te ver gaan. De leeftijdsgrens moet in ieder geval worden aangescherpt, zeker bij gewelddadige games. In het spel Bully moet je pesten, hetgeen juist op scholen een groot probleem is en soms heel ver gaat. Ik vraag me af of je daar nu grappen over moet maken of spellen van moet maken. Dat vind ik een hele verkeerde boodschap."

Thompson is uiteraard voor een verbod op games als Bully. Hiervoor haalt hij onderzoek aan van de American Psychological Association. Vandenbroucke is echter geenszins van mening dat dit verbod er moet komen: "Na dertig jaar wetenschappelijk onderzoek staat echter niet vast dat er een eenduidig en direct verband is tussen gewelddadige computerspellen en agressief gedrag. Wat wel vaststaat is dat geweldpleging door jongeren vooral te maken heeft met andere oorzaken zoals de afwezigheid van duidelijke rolpatronen, vervreemding van ouders en omgeving, psychische stoornissen en de beschikbaarheid van wapens. Met een verbod op computerspelletjes bereik je met andere woorden niets."