In een recent interview wat het Amerikaanse tijdschrift EGM met Kaz Hirai, de president van Sony Computer Entertainment America, gehouden heeft, zijn een aantal interessante details omtrent de Playstation 3 naar buiten gekomen. Zo wist hij te vertellen dat online gameplay een belangrijker en beter geïntegreerd onderdeel zal worden bij alle drie de next-gen consoles. Momenteel is het nog meer een luxe, maar in de nabije toekomst zal het echt een grote prioriteit hebben zoals dit bij PC gaming al jaren het geval is.

Over downloadable content wist Hirai te vertellen, dat er een handzamere opslagmethode toegepast zal worden dan nu bij de hardeschijf van de PS2 het geval is. Wat dit precies in zal houden is niet duidelijk, maar dit zou kunnen wijzen op een soort flashdrive. Over backwards compatibility wist men te zeggen dat dit zeker toegepast gaat worden wanneer het niet teveel extra kosten of een korting op de functionaliteit zal meebrengen. De Saturn en Dreamcast, twee eerdere slachtoffers van Sony

Op de vraag wat Sony denkt van de mogelijk vroege launch van de Xbox 2, welke al aan het einde van dit jaar plaats zou vinden, wees men naar het verleden. De Saturn en Dreamcast (beide SEGA consoles) verschenen ook eerder dan respectievelijk de Playstation 1 en 2, maar werden ook snel door het succes van Sony's consoles onder de voet gelopen. Sony heeft altijd aan een datum vastgehouden die niet alleen voor hun, maar ook voor third parties, de retail en de eindgebruikers het gunstigst zou zijn.