Sony Online Entertainment, ontwikkelaar en uitgever van MMORPG's als Star Wars Galaxies en Everquest II, springt in de bres voor haar spelende- en andere slachtoffers van de orkaan Katrina.

Alle in het getroffen gebied wonende spelers van de game zijn per direct hun speelkosten kwijtgescholden en alle ingame voorwerpen, huizen en quests waar een timer aan vast zit zijn bevroren tot de spelers de mogelijkheid hebben terug te keren. Of hier na zo'n ramp ook behoefte aan is, is natuurlijk nog maar de vraag.

Naast het stopzetten van de betaling en het bevriezen van timers, heeft SOE een nieuw commando in Everquest II geplaatst. Het /Donate commando stuurt de speler van Everquest II naar de speciale American Red Cross's Hurricane 2005 relief pagina, alwaar men een donatie kan schenken aan de slachtoffers van deze ramp. Samen met het Amerikaanse Rode Kruis, zal het geld dan op de juiste plaats worden ingezet om zoveel mogelijk mensen te helpen.

Hopelijk wrijft dit initiatief af op de Amerikaanse overheid en wordt er misschien snel wat meer aandacht besteedt aan die mensen die het het hardst nodig hebben.