The Russian Front team heeft van Sierra de gelegenheid gekregen, naast CS en actionHL, hun nieuwe mod te tonen. Het wil natuurlijk wel wat zeggen en we kunnen dus uitkijken naar een 3e HL_Mod-topper!

Yes, that's right, RF will be rubbing shoulders with Counterstrike and Action Half-life in the valve booth at E3. If you ever had any doubts about RF being in the big leagues, erase them now. We're here and we're going to taking over.