"Hoe kan Sony ooit de sublieme Xbox Live dienst evenaren voor de PS3", is een vraag die door velen(vooral sceptici) gesteld wordt. Welnu, het antwoord lijkt eindelijk te zijn onthuld. In plaats van zelf een dienst volledig van de grond af op te zetten, heeft Sony besloten om een tweede partij in te schakelen. Deze partij is Xfire.

Xfire is een dienst voor PC gamers die op veel punten overeen komt met de Xbox Live dienst. Voice chat, messaging, downloads en vooral het gestandaardiseerde systeem voor matchmaken en buddylists te onderhouden, maken onderdeel uit van Xfire.

Veel is nog niet bekend van de specifieke invulling van de dienst voor de PS3, maar we kunnen, gezien de ervaring van de mensen van Xfire, er vanuit gaan dat Sony een behoorlijke stap voorwaarts heeft gemaakt richting een goedlopend online systeem.

Naar verwachting zal Sony meer onthullen op de Tokyo Game Show.

UPDATE Het nieuws blijkt onzin te zijn en ten prooi te gevallen aan generalisatie. Wat blijkt namelijk: Xfire wordt niet de standaard online dienst van de Playstation 3. Het is slechts slechts één game die momenteel van het systeem gebruik gaat maken. Welke game dat is nog niet bekend. Met dank aan Azzzwanker voor het melden van dit nieuws