Platinum Games liet overzetting van de PS3-versie van Bayonetta over aan Sega en die versie had uiteindelijk een slechtere framerate dan de Xbox 360-versie en problemen met de besturing. "De grootste mislukking voor Platinum tot nu toe, degene die nog steeds in mijn geheugen gegrift is, is die port", vertelt Ibata.

"We wisten toen niet echt hoe we goed voor de PS3 moesten ontwikkelen, en of we het gedaan zouden kunnen hebben... is niet relevant: we hebben toen besloten dat we het niet konden. Maar terugkijkend op het resultaat, en vooral naar wat gamers hebben gekregen, zie ik dat als onze grootste mislukking."

Volgens Ibata was de het geen mislukking voor niets. "We hebben geleerd dat we verantwoordelijkheid voor alles moeten nemen. Dus van Vanquish hebben we beide versies intern ontwikkeld."