Ondanks dat er al wel wetenschappelijke onderzoek uitgevoerd is naar de aantrekkelijkheid van videogames bij specifieke groepen spelers, bijvoorbeeld jonge kinderen of 'hardcore' gamers, is er tot op heden nog weinig inzicht in meer algemeen geldende motieven om videogames te (blijven) spelen.

Joyce Neys, onderzoekster aan de Universiteit van Amsterdam, wil hier met haar onderzoek in samenwerking met professor Ed Tan en Jeroen Jansz meer duidelijkheid in scheppen en deze motieven vastleggen.

Voor dit onderzoek is een online vragenlijst ontwikkeld die zij graag door zoveel mogelijk mensen in willen laten vullen. Zo ook op Gamer.nl. Dus heb jij 10 minuten de tijd om dit onderzoek in te vullen, heel graag!

Neem hier deel aan het onderzoek!