De Nederlanders zijn flink verslaafd geraakt aan online webspelletjes, gemiddeld besteedt een doorsnee Nederlander ruim 2 uur per maand aan webspelletjes. Een ruime voorsprong op de nummer 2, de Zweden spelen “slechts” 37 minuten per maand online. Bij het onderzoek is alleen gekeken naar webgames, het rechtstreeks inloggen op een gameserver is niet meegerekend in het onderzoek.

Ten opzichte van het vorige onderzoek is het aantal bezoeken met ruim 500% gestegen, waarbij vrouwen en mannen ongeveer gelijk vertegenwoordigd zijn. Dit tot in tegenstelling in andere landen, daar spelen mannen en vrouwen met een verhouding van 4:1 online webgames. Het profiel van de webgame bezoeker is een jonge man tussen de 12-24, hetzelfde als bij andere online entertainment sites.The Dutch spend the most time gaming online, spending on average nearly two hours each per month online. One site, Zylomgames.com, is particularly popular. Visitors spent on average five hours and 25 minutes on this site in January 2003. This compares to Sweden with the next highest amount of time spent on gaming on the web – with 37 minutes in the same month.

De verwachting is dat de cijfers de komende tijd flink zullen veranderen door de opkomst van Xbox Live en de online mogelijkheden van de PS2. De onderzoekers verwachten echter wel dat de groei de komende tijd nog zal doorzetten.