In Knights Contract nemen spelers de rol aan van Heinrich, die onder leiding van de slechterik Faust als missie heeft om heksen te vinden en te doden. Hij komt echter de heks Gretchen tegen die net voor haar dood een onschendbaarheidsvloek over hem uitspreekt. Door deze vloek werd Heinrich onoverwinnelijk, en wordt hij verdacht van medeplichtigheid aan de heksen. In het heden is Gretchen weer tot leven gekomen en wil ze Faust verslaan. Heinrich belooft Gretchen te beschermen in ruil voor het teruggeven van zijn schendbaarheid wanneer zijn taak is volbracht.

Onschendbaar

Namco Bandai belooft dat de game veel geweld, bloed en gigantische vijanden bevat. Hoofdpersonage Heinrich zal gebruik kunnen maken van wapens die groter zijn dan hijzelf. Naast zogenaamde combo actions, waarin Heinrich een vijand met zijn blote handen slaat, waarna hij zijn wapen gebruikt om ze te doden, zijn er execution attacks, waarmee vijanden in één klap kunnen worden afgemaakt. Hoewel Heinrich zelf niet dood kan vanwege de vloek die er op hem heerst, kan zijn metgezel Gretchen dat wel. Spelers hebben enkel controle over Heinrich, terwijl Gretchen door de computer bestuurd wordt en onder andere vijanden kan bevriezen en sterkere wapens kan maken. Er kunnen aan Gretchen simpele commando's worden gegeven om gevechten soepel te laten verlopen.