Het systeem moet spelers in staat stellen om per spel een database op Xbox Live te doorzoeken voor tips om verder te komen bij lastige stukken. Deze hulpmiddelen zijn verbonden aan een specifieke locatie in de game en worden aangeleverd door andere spelers of door de ontwikkelaar.

Volgens het patent kunnen de hulpmiddelen bestaan uit geschreven of gesproken tips, video's en plaatjes die in het spel verschijnen zodra hierom gevraagd wordt. Hier kan vervolgens een beoordeling aan worden gegeven, waardoor de nuttigste hulpmiddelen overzichtelijk gepresenteerd worden.

Super Guide

Nintendo introduceerde in het spel New Super Mario Bros. Wii een systeem dat spelers te hulp moet schieten zodra deze vast komen te zitten, de zogenaamde Super Guide. Deze optie verschijnt echter pas nadat de speler acht keer dood is gegaan in een level. Het spel kan dan een heel level of een gedeelte daarvan automatisch spelen.