Onder meer de Wi-Fi-functionaliteit van de Xbox 360, evenals een de mogelijkheid om H.264 en MPEG-AVC-codecs af te spelen zijn eigendom van Motorola, die men tegen betaling aan Microsoft beschikbaar stelt.

Microsoft claimt nu echter dat Motorola zijn beloftes binnen het licentiecontract heeft verbroken door een “excessieve en discriminerende vergoeding” te vragen voor het gebruik van deze technologie. Microsoft heeft de rechter gevraagd om een redelijke prijs vast te stellen, en wil daarnaast compensatie ontvangen van Motorola voor de gestelde contactbreuk.