"Het is jammer dat de fans niet meer betrokken wilde raken. Als we hadden gezien dat er een publiek was voor MML3, dan waren mensen misschien van gedachten veranderd", luidt de tweet, die veel ophef veroorzaakte onder Mega Man-fans. In een latere tweet wordt uitgelegd dat Capcom niet zozeer de fans bekritiseert, maar de interactie in de devroom.

De devroom is een initatief van Capcom om communityleden nauw te betrekken bij de ontwikkeling van een project. Het is Capcom naar eigen zeggen niet gelukt om via deze weg genoeg animo te creëren voor het spel. Fans werd bij de aankondiging van Legends 3 onder meer gevraagd om mee te denken over welke robots als bazen in het spel moesten dienen. Ook konden zij hun eigen ontwerpen indienen.