Het vertrek van Seropian valt samen met de aankondiging van Disney Interactive dat het de laatste drie maanden van 2011 een verlies heeft geleden van rond de 21 miljoen euro. Disney's precieze toekomstplannen voor zijn games-divisie zijn  nog onduidelijk, nadat het bedrijf eerder de studio's achter Split/Second en Epic Mickey sloot dan wel herstructureerde. Wel heeft de uitgever aangegeven zich meer op social games te gaan richten.