Uit eerdere onderzoeken wisten we het al, kinderen worden agressief van geweldadige games. Uit een op afgelopen donderdag gepubliceerd rapport blijkt nu ook dat jonge gamers daarnaast ook nog gemener en wantrouwiger zijn dan niet-gamers.

Het onderzoek is uitgevoerd door Nationaal Instituut voor Media en Gezin, een organisatie welke ieder jaar een rapport uitbrengt over video- en computerspelletjes. In een periode van 6 maanden werden 219 leerlingen van basisscholen in stedelijke en landelijke gebieden gevolgt. Kinden die het meest "gestoorde" gedrag vertoonde bleken het meeste spelletjes te spelen en geweldadige tv te kijken. Daarnaast hielden de kinderen er het meest van om geweld toe te passen in games. "Lang voordat een kind uiteindelijk een stomp uitdeelt of een wapen oppakt, heeft het waarschijnlijk al kenmerken van die relationele agressie vertoond", aldus een van de opstellers van het stuk. "Dit gedrag legt de basis voor meer gewelddadig gedrag dat naar voren komt als de kinderen ouder worden."

In het onderzoek is gekeken naar zowel de invloed van de TV als computergames. Lees het gehele bericht na op NU.nl