Is Mafia een aktie game, een third person adventure of toch een race game? Het is geen van allen, maar een mix hiervan. Maar hoe moet ik dat aanduiden dan, als een third person aktie race game?

3D Action Planet kwam ook tot de ontdekking dat genres tegenwoordig met van alles gemixt worden tot een grote cocktail en schreef er een interessant artikel over. What about Morrowind? In that I can run around and kill people with swords, arrows and all number of weapons… That sounds pretty action-esque to me. But I wouldn't call Morrowind an action game because of the rather random and less skilled way it handles combat. Some people might… so do we cover that? Is the mighty Deus Ex more of an action game than an RPG? I think both communities would like to claim it as their own.Het punt waar heel het artikel op gebaseerd is, is het feit dat Mario Sunshine als aktie game beschreven werd, in plaats van platform game. Het artikel is hier te lezen.