De minister sprak vorig jaar met brancheorganisaties en winkels af dat ze meer op leeftijd zouden gaan letten. Winkels moeten de verkoop van gewelddadige 16+ games aan te jonge spelers binnen drie jaar terugdringen tot dertig procent. Daarna mogen er helemaal geen extreem gewelddadige games meer aan deze groep verkocht worden.

Extreem gewelddadig
Over hoe een eventueel verbod wordt uitgevoerd, houdt Hirsch Ballin meerdere opties open. "Dit kan hetzij indirect door het onthouden van een wettelijk verplichte classificatie, hetzij direct via strafwetgeving", schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. "De mogelijkheid om tot een strafrechtelijk verbod op extreem gewelddadig beeldmateriaal te komen, hangt samen met de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting."

Hirsch Ballin noemt een eventueel verbod alleen wenselijk als deze beperkt blijft tot "games die geheel of in overwegende mate uiterst gewelddadig zijn", en die er "op gericht zijn dit geweld te verheerlijken." Bij de effectiviteit van een verbod plaats hij nog enkele vraagtekens. Hoewel een verbod van de fysieke distributie met strenge regelgeving te handhaven is, is het met de opkomst van digitale distributie lastiger om ook via die kanalen te voorkomen dat gewelddadige games bij jonge spelers terechtkomen.

Geen films

Hirsch Ballin spreekt niet over een verbod op gewelddadige films. Hij houdt het bij een verbod op games omdat hij verwacht dat er dan minder weerstand komt. Ook speelt het een rol dat de speler van een game altijd zelf de aggressor is en zich daar makkelijker mee kan vereenzelvigen. Uit onderzoek dit voorjaar bleek dat bijna de helft van de te jonge kopers en bezoekers in winkels, bioscopen en videotheken geweigerd wordt om hun leeftijd. Twee jaar geleden was dit nog 14 procent.