Beveilingsexperts hebben in gesprek met de New York Times erop gewezen dat op een aantal ondergrondse internetfora berichten zijn opgedoken waarin gesproken wordt over een database met daarin de gegevens van 2,2 miljoen PSN-accounts. Niet alleen de namen, adressen, telefoonnummers en het wachtwoord, maar ook de creditcardgegevens inclusief CVC- of CSC-beveligingscode zouden daarin terug te vinden zijn. Sony heeft eerder aangegeven dat dit laatste onmogelijk is, gezien deze gegevens niet op het PlayStation Network worden gebruikt en/of opgeslagen.

New York Times maakt ook melding van pogingen om de database te verkopen, voor 100.000 dollar. De database zou onder meer aangeboden zijn aan Sony zelf, dat volgens bronnen van de New York Times weigerde om de gestolen informatie terug te kopen. De uitgever geeft echter aan geen dergelijk aanbod gehad te hebben.