GroenLinks Tweede Kamerlid Tofik Dibi heeft aan Hirsch Ballin om opheldering gevraagd wat betreft zijn voornemen om gewelddadige games te verbieden. Dit verbod wil Hirsch Ballin van kracht laten worden als blijkt dat de eerder getroffen maatregelen om de verkoop hiervan aan minderjarigen tegen te gaan niet effectief zijn geweest.

Tofik Dibi ziet meer in een betere educatie voor de media. Daarnaast lijkt het hem "vooral van belang om ouders goed te informeren, zodat ze zelf kritisch kunnen zijn over welke games hun kinderen mogen spelen." Ook vindt Dibi dat de huidige wetgeving met betrekking tot haat en geweld zaaien, discriminatie en kinderpornografisch materiaal al voldoende in staat is om spellen met een extreem karakter uit de winkels te houden.

Hirsch Ballin pleitte vorige maand voor het in werking stellen van een dergelijk verbod, indien eind 2010 blijkt dat de afspraken die eerder met de branche en de grote winkelketens gemaakt zijn, niet hebben geleid tot een vermindering van ongeautoriseerde verkoop aan kinderen.

Brief

Het gamesbeleid dat Hirsch Ballin voorstelt wijkt af van de wetgeving die geldt bij andere vormen van entertainment, zoals de filmindustrie, waar bioscoopexploitanten en winkelketens verplicht zijn de leeftijdsrestricties die op films gezet zijn na te leven. Hirsh Ballin is van mening dat de uitbeelding van geweld in games een hardere aanpak verdient, zo zegt hij in een brief aan de voorzitter van de Tweede kamer.

"Aangezien bij games, anders dan bij films, geen mogelijkheden bestaan zich te identificeren met anderen dan de agressor, de speler vaak onafgebroken bij de gewelddadige actie betrokken is en sommige games steeds realistischer en gedetailleerder zijn in de uitbeelding van geweld, ligt het in de rede een eventueel strafrechtelijk verbod op de verspreiding van bepaalde vormen van voor kinderen schadelijk beeldmateriaal te beperken tot deze computer- en videospellen," aldus Hirsch Ballin.