Sony heeft de verkoop van de PSOne tijdelijk stopgezet door een te hoge concentratie cadmium. Maar hoewel de toegestane concentratie wel overschreden wordt is deze niet gevaarlijk voor de gebruikers. Als alles goed is wordt de PSOne weer vanaf midden december verkocht. De PS2 verkoop wordt gelukkig niet belemmerd door deze maatregel.De Nederlandse douane en de Inspectie Milieuhygiƫne constateerden dat er in de draden die bij de PlayStation geleverd worden een hoeveelheid cadmium zit die de Nederlandse wet overschrijdt. Maar volgens beide instanties is de concentratie niet zo hoog dat het gevaar voor gebruikers van de spelcomputer oplevert. De Nederlandse wet beperkt het gebruik van cadmium als stabilisator of kleurstof in plastics om lange termijn effecten op het milieu door incorrecte verwijdering van de plastics na gebruik te voorkomen.Hoewel zoiets natuurlijk altijd kan gebeuren valt het wel net in de feestmaand december. En dat is natuurlijk een extra tegenslag voor Sony.

Met dank aan Triggerhappy voor het melden van dit nieuwtje.