Op de BBC is een column verschenen over een relatief nieuw fenomeen voor het grote publiek: het ontmoeten van online vrienden en clan-mates. De auteur van het artikel noemt het in-real-life ontmoeten totaal anders dan "normaal" ontmoette vrienden, maar dat maakt het niet slechter.

In zijn column beschrijft hij een kennismaking van een groep Planetside strijders. Op de meeting worden oorlogsverhalen uitgewisseld, en valt op hoe divers de groep is. De Planetside-clan voldoet totaal niet aan de stereotypes die worden gebruikt voor online gamers. Sommige mensen zijn getrouwd, er zijn oud-militairen of men werkt in de computerindustrie. Eén klein minpuntje, het vrouwengehalte is nog erg laag, maar dat kan in de toekomst veranderen, aldus de auteur. From using voice communications, and now from the experience of actually meeting people, it is fair to say that online gaming is not only a lively new form of socialising.

It is also one that cuts through a lot of the rubbish involved in making bonds in the real world. We proved a real mixed bunch in terms of backgrounds, class, jobs, income brackets and so on.

Although the mean age was around 30, some were married, some had kids, a couple were ex-Forces and several worked in computers. Meer vrouwelijke gamers, aldus de BBC Lees de colum verder bij de BBC.