De International Intellectual Property Alliance, IIPA, waar ESA lid van is, heeft de US Trade Representative in een rapport aangeraden 33 landen op een zogenaamde Watch List te zetten, omdat ze geen adequate maatregelen nemen om de schending van het auteursrecht tegen te gaan, of te weinig kanalen bieden voor verkopers om games legaal op de markt te kunnen brengen. 

De IIPA adviseert bovendien om Spanje evenals China en Canada op een Priority Watch List te zetten. Volgens het onderzoek moeten deze landen extra in de gaten worden gehouden vanwege een "laks beleid" en omdat ze "een tolerante cultuur hebben waarin piraterij wordt geaccepteerd". Italië en Brazilië lijken de ernst van de zaak te erkennen en ondernemen stappen om piraterij in hun landen tegen te gaan, meldt het rapport van de IIPA. Nederland behoort niet tot de 33 landen op de Watch List, Belgie is niet meegenomen in het rapport.

144 verbindingen

Bedrijven die aangesloten zijn bij de ESA melden dat er 144 miljoen verbindingen zijn geteld waarmee gamebestanden illegaal werden gedeeld. Frankrijk, Spanje, Italië, China en Brazilië zijn samen verantwoordelijk voor 78 miljoen van deze verbindingen. Dat zou vijf keer meer zijn dan de Verenigde Staten.