De toevoeging van deze categorieën wijst er mogelijk op dat binnenkort deze nieuwe mediatypen aan het distributieplatform van Steam worden toegevoegd als volwaardige nieuwe categorie. Momenteel zijn er al films beschikbaar op het platform, zoals bijvoorbeeld Indie Game: The Movie, maar laatstgenoemde valt nog onder 'Indie'. Er zijn hiernaast ook verwijzingen naar verschillende mediaplugins te vinden in de update. In een eerdere update werd al eens verwezen naar een Spotify-speler voor Steam. 

Valve, de platformhouder, heeft in het verleden al meermaals te kennen gegeven nieuwe mediatypen aan het platform te willen toevoegen. Al in 2008 gaf de ontwikkelaar aan hieraan te denken.