Blizzard heeft middels de World of Warcraft-forums laten weten dat de zogenaamde Equipment Manager niet in de patch 3.1 zal zitten. Veel spelers zullen hier van balen, want dit programma maakt het wisselen en beheren van uitrusting eenvoudiger.

Dit is belangrijk, aangezien patch 3.1 ook het zogenaamde dual-speccing-systeem bevat, dat veel sneller en efficiënter wordt met de de Equipment Manager.

Als reden voor de vertraging van de Equipment Manager geeft Blizzard aan dat het programma nog niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Blizzard verontschuldigt zich voor deze "kleine vertraging."

Er zijn wel andere programma's die het probleem min of meer ondervangen, maar dit zijn geen officiële Blizzard-releases. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de zogenaamde Outfitter en ClosetGnome.